FLOW

Sedan starten har vår inställning i Alivestyle varit att fokusera på den visuella FLOW-modellen för produktsammansättning och inköp, dels när vi tittar på kollektioner till Alivestyles egen portfölj och dels genom att påverka våra återförsäljare att också tänka på detta. Det är en stor skillnad mellan att ha en förhoppning över att uppnå ett mål och att ha en plan för hur man ska nå dit. Med FLOW-modellen får våra återförsäljare ett redskap, som skapar överblick och struktur. Modellen arbetar med följande aspekter:

Kannibalisering: Det är viktigt, att butikens kollektioner kompletterar varandra snarare än att konkurrera med varandra.

Less is more: Det är bättre att ha få men bra kollektioner som man verkligen är bekant med och brinner för att sälja än att ha många olika kollektioner som drunknar i mängden.

Överskådlighet: Det är viktigt att kunna skapa överblick över sina inköp. FLOW-modellen bidrar till att skapa överblick och struktur, minimera impulsköp och hantera kapitalbildning i varulagret. Det ger högre omsättningshastighet och förbättrad handlingsfrihet.

”Det är inte kärnfysik men ett enkelt styrredskap. Jag har följt planen och hållit mig till den. Det har varit skönt att inte fundera så mycket över lager och omsättningshastighet. Jag har bara gjort det, jag är bra på: At vara optiker.”

Rie, rsoptik.dk

Nedenfor ser i hvordan Alivestyles portfolio ser ud